(ook te downloaden via menu Downloads

 


Waarderingen 
Het jaarlijks Sportgala Beesel kent navolgende waarderingen: 
A. Sportpenning 
B. Gouden Sportpenning 
C. Huldiging kampioenen 
D. Zilveren speld 

A. Sportpenning
1)Individueel: 
De voorwaarden, waaraan de individuele medaille winnaar Nederlandse kampioenschappen (1ste, 2de of 3de plaats) dient te voldoen, om door de Commissie van Burgemeester en Wethouders gehuldigd te worden zijn: 
1.het moet een door de betreffende landelijke sportbond, welke erkend wordt door het 
NOC*NSF, erkend Nederlands Kampioenschap zijn. Alle genomineerde 
kampioenen worden getoetst bij de betreffende sportbond en het NOC*NSF; 
2. het moet een medaillewinst zijn in de hoogste klasse voor betreffende leeftijdscategorie; 
3. het mag geen "open" kampioenschap zijn. 
Een "open" kampioenschap komt alleen dan in aanmerking indien er geen officieel 
Nederlands Kampioenschap wordt georganiseerd; 
4. de genomineerde dient woonachtig te zijn in de gemeente Beesel op het 
moment van het behalen van het kampioenschap, in die tak van sport waarin het kampioenschap behaald is; 
5. deze penning wordt slechts éénmaal uitgereikt aan dezelfde persoon; 
6. aan de individuele medaille winnaar Nederlandse kampioenschappen die, 
met uitzondering van het gestelde bij punt 2 of 5, voldoet aan de overige voorwaarden 
wordt een felicitatie-oorkonde uitgereikt; 
7. indien naar het oordeel van het Commissie in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een of meerdere voorwaarden leidt tot een onbillijke situatie dan is de commissie bevoegd hiervan af te wijken.

2)Team: 
De voorwaarden, waaraan een team (minimaal 2 personen) dat medaille winnaar Nederlandse 
kampioenschappen is geworden dient te voldoen, om gehuldigd te worden zijn: 
1.het moet een door de betreffende landelijke sportbond, welke erkend wordt door het 
NOC*NSF, erkend Nederlands kampioenschap zijn. Alle genomineerde 
kampioenschappen worden getoetst bij de betreffende sportbond en het NOC*NSF; 
2. het moet een medaillewinst zijn op Nederlandse kampioenschap in de hoogste klasse voor 
betreffende leeftijdscategorie. 
3. het mag geen "open" kampioenschap zijn. 
Een "open" kampioenschap komt alleen dan in aanmerking indien er geen 
officieel Nederlands Kampioenschap wordt georganiseerd; 
4.de genomineerde teamleden dienen, op het moment van de medaillewinst Nederlandse kampioenschappen, lid te zijn van een Beeselse sportvereniging in die tak van sport waarin het kampioenschap behaald is; 
5. aan de medaille winnaars Nederlandse kampioenschappen die, met uitzondering van het gestelde bij punt 2, 
voldoen aan de overige voorwaarden wordt, per team, een felicitatieoorkonde uitgereikt; 
6. indien naar het oordeel van het Commissie in bijzondere gevallen de toepassing van een of 
meerdere voorwaarden leidt tot een onbillijke situatie dan is het Commissie bevoegd hiervan af te wijken.
 
B. Gouden Sportpenning (Bijzondere waardering) 
In het geval van uitzonderlijke sportprestaties door individuele personen of teams wordt door de Commissie de bijzondere waardering toegekend. Om voorgedragen te kunnen worden voor een bijzondere waardering dient naast de voorwaarden gesteld bij Sporttrofee (A.) aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: 
1. de te huldigen individuele sporters dienen woonachtig te zijn in de gemeente Beesel 
op het moment van het behalen van het kampioenschap dan wel dienen de teams lid te zijn van 
een Beeselse sportvereniging in die tak van sport waarin het kampioenschap behaald is; 
2. er dient sprake te zijn van een uitzonderlijke en aansprekende sportprestatie. 
Hieronder wordt verstaan meermaals behalen van een medaille op een Nederlands kampioenschap in de hoogste klasse (waarvan minimaal 1 keer kampioen), het behalen van een Europees c.q. Wereldkampioenschap of een Olympische titel; 
3. deze waardering kan slechts éénmaal aan dezelfde persoon c.q. een team worden uitgereikt; 
4. indien naar het oordeel van de commissie in bijzondere gevallen de toepassing van een of meerdere voorwaarden leidt tot een onbillijke situatie dan is de commissie bevoegd hiervan af te wijken.

C. Huldiging kampioenen 
Alle kampioenen die niet in aanmerking komen voor waarderingen genoemd onder A. en B. 
worden door de Stichting Sportbeheer Beesel gehuldigd indien is voldaan aan de onderstaande voorwaarden. 
1) Individueel: 
1.het kampioenschap dient behaald te zijn vanuit het lidmaatschap bij een sportvereniging, 
aangesloten bij landelijke sportbond. Deze landelijke sportbond dient aangesloten te zijn bij het NOC*NSF (http://www.nocnsf.nl/CMS/showpage.aspx?id=179) , of een onder deze bond 
ressorterende afdeling c.q. gewest; 
2. de genomineerde dient binnen de gemeente Beesel woonachtig te zijn op het moment dat 
kampioenschap behaald is; 
3.indien naar het oordeel van de commissie Sportgala Beesel in bijzondere gevallen de 
toepassing van een voorwaarde leidt tot een onbillijke situatie dan is de commissie bevoegd 
hiervan af te wijken. 
2)Team: 
1.het kampioenschap dient behaald te zijn vanuit het lidmaatschap bij een sportvereniging, 
aangesloten bij de landelijke sportbond. Deze landelijke sportbond dient aangesloten te zijn bij het NOC*NSF, 
of een onder deze bond ressorterende afdeling c.q. gewest; 
2. het team dient lid te zijn van een Beeselse sportvereniging in die tak van sport waarin het 
kampioenschap behaald is; 
3.indien naar het oordeel van de commissie Sportgala Beesel in bijzondere gevallen de 
toepassing van een voorwaarde leidt tot een onbillijke situatie dan is de commissie bevoegd 
hiervan af te wijken.

Opgave van kampioenen is mogelijk in de navolgende categorieën: 
a. Jeugd tot 12 jaar, individueel en teams 
b. Jeugd van 12 t/m 17 jaar, individueel en teams 
c. 18 jaar en ouder, individueel en teams.

D. Zilveren speld 
Aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport wordt, onder navolgende voorwaarden, 
de Zilveren speld uitgereikt: 
1) deze speld wordt uitgereikt aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in de gemeente Beesel (niet zijnde kampioenen). Het betreft vooral personen die op de achtergrond (organisatorisch, bestuurlijk, arbiter, vrijwilliger) werkzaam zijn; 
2) deze personen dienen lid te zijn van een Beeselse sportvereniging. De Beeselse sportverenigingen kunnen eigen leden nomineren, voorzien van een toelichting; 
3) deze erkenning geldt als heel uitzonderlijk en wordt daarom alleen in speciale gevallen toegekend; 
4) jaarlijks worden er maximaal 3 spelden uitgereikt 
5) de commissie Sportgala Beesel bepaalt met meerderheid van stemmen of en welke de aanvragen gehonoreerd worden. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter van de commissie; 
6) deze erkenning kan slechts éénmaal uitgereikt worden aan dezelfde persoon.